Videor med svenska ståuppkomiker


Publicerades den 8 mars 2017
Sandra Ilar skriker. SWISHA 076 – 023 86 88 för att Sandra Ilar ska kunna fortsätta verka!
Inspelad på TSKAOS i Scalateaterns källare en sen kväll hösten 2016.

Publicerades på YouTube den 26 maj 2016
Ahmed Berhans Jihadi Cool spelades in som del av SEMST-turnén 2015. Stöd Ahmeds standup SWISHA 0708665484

Publicerades på YouTube den 7 jan. 2016

Aron Flam tar i sin senaste ståupp-special upp sin egen narcissism, Aftonbladets antisemitism och feminism. Inspelad på Scalateatern i Stockholm senvåren 2015. SWISHA 0768943737

Publicerades på YouTube den 12 apr. 2016

“En Dum Kvart” av Branne Pavlovic

Och till sist, Praktikantslampan, hur en 15-åring blir ståuppare med hjälp av Nisse Hallberg.